Magyar Labrador Retriever Egyesület Tenyészvizsga szabályzata

 

1. A tenyészvizsga célja:

Csak egészséges, sajátosságaikra jellemző, kifogástalan és a standard követelményeknek megfelelő labrador retrieverek tenyésztésre való használata engedélyezett az egyesületben. Tenyésztésre alkalmatlan Labrador retrievert a tenyésztésből ki kell zárni.


2. Tenyészvizsga rendezvények:

Tenyészvizsga csak az MLRE vezetősége által kiírt helyen és időpontban tartható. A tenyészvizsgák számát a Klub vezetősége évente igény szerint határozza meg.


3. Tenyészvizsga bírók:

A tenyésztés engedélyezésének végrehajtásához az MLRE vezetősége, az FCI által elismert bírókat hív meg.


4. A feltételek a részvételhez:

A tenyészvizsgán csak olyan labrador retriever vehet részt, amely az FCI által elismert származási lappal rendelkezik. Betegségre gyanús, vagy beteg kutyát nem szabad felvezetni. Szemmel láthatóan vemhes és szoptató szuka nem vezethető fel. A tüzelő szukákat tenyészvizsga megkezdése előtt be kell jelenteni: ez szabályozza a részvételi a sorrendet. Minden labrador retrievernek azonosíthatónak kell lennie (olvasható tetoválás vagy chip melynek meg kell egyeznie a származási lapon szereplő számmal). Azonosíthatatlan kutya nem bírálható. A kutyának legalább 12 hónaposnak kell lennie.
Munkavonalú kutya esetén a „tenyészthető” minősítés megszerzéséhez sikeres küllem, valamint munkavizsgát kell tenni.

A tenyészvizsga napján a következő iratokat kell bemutatni: -eredeti származási lapot - kutya érvényes oltási könyvét(egy éven belüli, és egy éves koráig legalább 2 veszettség elleni és kombinált oltás a kötelező), - munkavonalú kutya esetén a korábban tett munkavizsgát igazoló dokumentumot.
Megérkezést követően a kutya tulajdonosa/vezetője, jelentkezik a regisztrációs irodában, ahol leadja a kutya eredeti FCI származási lapját, bemutatja az oltási könyvet és az esetleg korábban tett munkavizsgát igazoló dokumentumot.


5. Vizsga lefolyása:

A magatartás- és képességvizsgálaton, a bíró a kutya teljesítményét az egyes feladatoknál „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítéssel értékeli. Amennyiben a bíró egy feladatnál úgy értékeli, hogy a kutya teljesítménye nem értékelhető, nem megfelelő vagy kizáró okot tapasztal, a kutya nem felelt meg a vizsgán, ezért a vizsgát nem folytathatja. Sikeres teljesítés esetén a „tenyészthető” minősítést felvezetik a kutya származási lapjára.
Vizsgán lövést csak sörétes vadászlőfegyverből lehet leadni.


6. Az MLRE tenyészvizsga részei:

Az MLRE tenyészvizsgája kettő részből áll: a küllembírálatból, és a magatartás és képességvizsgálatból.

I. Küllembírálat:

1. A labrador retriever fajtastandard előírásában megnevezett hiányosságokat súlyossági fokuknak megfelelően értékelni kell. A munkavonalú kutyák tenyésztésbe vétele esetén a küllemük megítélésénél csak a standardból kizáró hibák vizsgálatára korlátozódik, és ezt a származási lapon fel kell tüntetni. Munkavonalú kutyának a Klub azt az egyedet tekinti, melynek törzskönyve alapján mindkét szülő vonalán három generációra visszamenőleg rendelkezik legalább egy-egy Field Trial Champion őssel.

A tenyésztésből önmagukban kizáró okok:
• egy vagy mindkét here hiánya,
• fogzáródási hibák (csak az ollós harapás az elfogadott),
• viselkedési hibák (agresszívitás, túlzott félénkség).

A tenyésztéshez „tenyészthető” minősítés szükséges. A megfelelő bírálhatósághoz a kutyát folyamatos ügetés közben kell vezetni és néhány percig nyugodtan be kell tudni állítani a bíró utasítása szerint. A fog és a herevizsgálatot a kutyának tűrnie kell.

2. Sikertelen küllembírálat esetén a kutyát legkorábban a sikertelen küllembírálattól számított 1 év letelte után lehet újabb küllembírálatra elvinni. A kutyát maximum 2 küllembírálaton lehet minősíttetni.


II. Magatartás és képesség vizsgálat:

Magatartás és képességvizsga szabályzat retrieverek részére


Ezzel a magatartás- és képességvizsgálat véget ért. A vezető ismételten felkeresi a regisztrációs irodát, ahol a bírók által kitöltött bírálati lapot leadja.

 

 

Copyright © MLRE'2015 Created by Ancsus 2014