Munka

 

Working Test 

Vadászatközeli apportverseny
SZABÁLYZATA

(Készült az ÖRC 2005.08.01-től érvényes szabályzata alapján.)

I. BEVEZETÉS

1. A verseny a vadászat iránt érdeklődő, illetve a kutyájukat vaddal képezni nem kívánó retriever tulajdonosoknak alkalmat nyújt arra, hogy kutyájukat a fajtajellegnek megfelelően képezzék és vezessék, valamint képzettségi szintjüket hasonló gondolkodású kutyavezetőkkel együtt, verseny keretében tesztelhessék.

2. A verseny során vadászatközeli szituációk segítségével kell elbírálni a retrieverek jellemző tulajdonságait (stabilitás, munkakedv, apportkészség, vízszeretet, jelölőképesség, orrjóság, kitartás, együttműködés, irányíthatóság valamint puhaszájúság) és az általános stabil idegrendszert (lövésfélőség, nemkívánatos viselkedés a vadnál).

3. A verseny teljesítése nem számít hivatalos cím kiadásához és nem jogosít fel munkaosztályban való részvételre nemzeti és nemzetközi kiállításokon.

 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Workingtest egész évben rendezhető. A vizsgát időjárástól függetlenül megtartják.

2. A versenyen részt vehet minden FCI által elismert származási lappal rendelkező retriever és spániel fajta.

3. A rendezvény szervezői a résztvevők létszámát korlátozhatják.

4. A jelentkezések elfogadása az on-line nevezések beérkezésének sorrendjében történik.

5. A jelentkezéssel egyidejűleg a befizetést igazoló dokumentum másolatát mellékelni kell.

6. A nevezés által a kutya tulajdonosa és felvezetője elfogadja jelen versenyszabályzatot.

7. A nevezési díj elvész, amennyiben a kutya nem jelenik meg a vizsgán. Ha egy szuka közvetlenül a verseny előtt tüzelni kezd, vagy a kutya egészségügyi okokból nem tud indulni, a nevezési díj beszámítható a soron következő MLRK által szervezett Workingtest-en. Minden esetben (tüzelés, betegség, sérülés) állatorvosi igazolás szükséges. A jóváírt nevezési díj elvész, amennyiben a soron következő versenyen nem kerül felhasználásra.

8. Egy kutyavezető egy osztályon belül legfeljebb két kutyát vezethet.

9. A nevezési díj elvész és a vizsgáról való kizárást von maga után:

  1. - ha a nevezésben hamis adatok szerepelnek
  2. - ha a kutya a verseny területén póráz nélkül szaladgál, kivétel munka közben
  3. - ha a kutya a verseny kezdetén, illetve a feladatra híváskor igazolatlanul nem jelenik meg
  4. - ha a kutya vagy vezetője a verseny menetét jelentősen zavarja
  5. - a kutya testi fenyítése a verseny területén
  6. - a kutya megengedhetetlen agresszív viselkedése más kutyákkal vagy emberekkel
  7. - ha nem igazolható, hogy a kutya rendelkezik a szükséges, érvényes oltásokkal

10. A vizsgán tüzelő szukával versenyzőként vagy nézőként megjelenni tilos.

11. Minden versenyző és néző köteles a rendezők és a bírók utasításait betartani, ellenkező esetben a verseny területéről kiutasíthatják őket.

12. Minden résztvevőnek törekednie kell a verseny színhelyének lehető legkisebb zavarására, különösen elvárt a csendes viselkedés és a terület tisztán tartása.

13. A bírók döntése megfellebbezhetetlen.

14. A bírók nyílt kritizálása kizárást vonhat maga után.

15. Részvételi korhatár az egyes osztályokban nincs. A Senior osztályban való indulás alsó korhatára a betöltött 7. év.

16. Tilos a kutyákat a verseny területén fém vagy szöges nyakörvvel vezetni.

17. A rendezvény alatt a kutya által okozott károkért kizárólag annak tulajdonosa a vezetője felel együttesen. A szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak a kutya ill. a kutyavezető sérüléséért.

18. A bírók és a verseny vezetőinek kinevezése kizárólagosan a rendező hatáskörébe tartozik.

19. Minden osztályban a VI. bekezdésben leírt feltételeknek megfelelő hivatalosan elismert bíróknak kell bírálni.

III. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

1. A verseny lebonyolításához a kereskedelemben kapható standard (500 gr) vászondummykat kell használni, mindennemű felszerelés nélkül. Dummy-kilövő használata esetén megengedett az ahhoz tartozó dummyk (felszerelés nélkül) használata.

2. A dummykat a szervezők bocsátják rendelkezésre.

3. Lövések leadására kizárólag vadászfegyver, riasztópisztoly vagy dummy-kilövő használható.

4. A kutyák munkáját lehetőség szerint vízben is vizsgálni kell. A vízimunka teljesítése az oklevélben feltüntetésre kerül. Vízimunka akkor történik, ha a kutyának a feladat során ténylegesen mély vízben úsznia kell.

5. A kutyákat minden osztályban póráz és nyakörv nélkül kell vezetni.
Kivétel: E osztály, ahol a kutya pórázon vezethető, de ebben az esetben az elérhető pontszám maximum felét kaphatja.

6. Ha egy kutya beugrik, de azonnal megállítható (controlled run-in) E és L osztályokban maximálisan az elérhető pontszám felét kaphatja, M, S és Senior osztályokban 0 pontot kap.

7. A bírók a verseny teljes időtartama alatt figyelik a stabilitást, munkakedvet, orrjóságot, jelölési képességet, vízszeretetet, apportkészséget, kitartást, irányíthatóságot, keresési stílust, lábmunkát. A kutyának gyorsan és biztonsággal kell kézbe apportíroznia és puhaszájúnak kell lennie.

8. A bírók saját belátásuk szerint megszakíthatják a gyakorlat végrehajtását a kutya elégtelen teljesítése esetén. Ebben az esetben a kutyavezető köteles a kutyát azonnal visszahívni és pórázra tenni.

9. Eredménycsökkentő okok: kontrollált beugrás E és L osztályban, nyugtalanság, figyelmetlenség, hiányos jelölő képesség, a dummy rágása, engedetlenség, hanyag lábmunka, kutyavezető hangos viselkedése a feladat közben, lassú visszajövetel, habozó vízbe menetel.

10. 0 ponthoz vezető okok: keményszájúság, lövésfélőség, ugatás vagy nyüszögés, vízbe menetel megtagadása, apportmegtagadás, megfékezhetetlen beugrás (minden osztályban) vagy kontrollált beugrás M, S és Senior osztályokban, dummycsere, vadűzés, kontrollálhatatlanság (out of control), a kutya megérintése korrekció céljából, a kutya etetése a gyakorlat során. A kutya testi fenyítése azonnali kizáráshoz vezet.

11. "0 pont": A III./10. pontban felsorolt hibák a feladat 0 pontos értékelését eredményezik. A 0 pontot kapott kutyák nem teljesített minősítést kapnak, de a vizsgát folytathatják, amennyiben a bírók másképp nem rendelkeznek.

12. Csak azok a kutyák értékelhetők, akik minden feladaton résztvettek.
Értékelés: Az első három kutya helyezése és minősítése (kiváló, nagyon jó vagy jó) a maximális elérhető pontszámtól függően, továbbá a kapott pontszámok kihirdetése a 0 pontos feladatokkal vagy anélkül.

 

IV. FELADATOK

A retriever a lövés utáni munka specialistája. A feladatoknak a lehetőségekhez mérten vadásziasnak és a területhez igazodónak kell lenniük. Egy feladat több részből is állhat. A feladatokat kizárólagosan a bírók határozzák meg. A kutyavezetőnek minden feladatot elmagyaráznak, ha nem pontosan érti, kérheti a bírótól, külföldi bíró esetén a tolmácstól a feladat újbóli elmagyarázását. A kutyavezető a feladat végrehajtását csak a bíró utasítására kezdheti el.

 

V. OSZTÁLYOK

1. A verseny öt teljesítmény-osztályban rendezhető: L (könnyű), M (közepes) S (nehéz) valamint E (belépő) és Senior osztály. A Senior osztály színvonalát úgy kell meghatározni, hogy az idős retrieverek számot adhassanak képességeikről, de a bíróknak mindenkor különös tekintettel kell lenniük a kutyák korára a bírálat során. A feladatok meghatározásánál figyelembe kell venni az idősebb kutyák gyengébb kondícióját, kisebb mozgásképességét és az időjárási viszonyokat (magas hőmérséklet!). A kutyák túlzott megterhelése mindenképpen elkerülendő.

2. Ha a kutya teljesített egy bizonyos osztályt, akkor alacsonyabb osztályban nem indulhat.
Kivétel: A Senior osztályt teljesített kutyák, újra elindulhatnak az általuk utolsónak teljesített osztályban (E, L, M, S).

3. Annak a kutyának, amelyik valamely osztályban háromszor "kiváló" minősítést szerzett, magasabb színtű osztályban kell indulnia.

4. A 2. és 3. pont vonatkozik a külföldön teljesített hasonló vizsgákra is. (Dummy-vizsgák, Workingtest-ek). Az előírást megszegőkkel szemben a rendezők intézkedést hoznak (kizárás MLRK rendezvényekről, emelt díj kiszabása).

5. Azok a kutyák, akik belföldön vagy külföldön angol rendszerű field trial-t teljesítettek kizárólag S osztályban indulhatnak.

 

VI. BÍRÓK

Workingtest-en kizárólag az alábbi bírók bírálhatnak:
1. Külföldi bíró, amennyiben saját országában hivatalosan elismert Workingtest bíró.
2. MEOE-FCI hivatalosan elismert belföldi teljesítménybíró.

 

 

Copyright © MLRE Created by Ancsus 2014